Dapatkan Segera Rumah Hunian Sekitar Jonggol

Dapatkan Segera Rumah Hunian Sekitar Jonggol, jika Anda berminat ingin membeli Rumah di Adreena Village, silahkan Anda bisa menghubungi langsung via WhatsApp >> 085813350910 (Hasby).

 

 

Dapatkan Segera Rumah Hunian Sekitar Jonggol

 

 

Kota Bogor atau aksara Sundanya ialah ᮊᮧᮒᮘᮧᮍᮁᮧ yakni suatu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat Indonesia. Kota ini terletak antara 59 km² yang berada di sebelah selatan Provinsi DKI Jakarta Selaku Ibu Kota Negara Indonesia, serta wilayahnya yaitu diantara tengah daerah Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Kota Bogor Jawa Barat telah diketahui dengan julukan yaitu Kota Hujan, karna ada curah hujan yang sangat besar. Kota Bogor Jawa Barat terdiri atas 6 kecamatan yang telah dipisah lagi atas beberapa 68 kelurahan. Pada masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, Kota Bogor Jawa Barat telah diketahui dengan nama yaitu Buitenzorg yang berarti tanpa kecemasan ataupun terjamin serta tenteram.

Hari Jadi Kota Bogor Jawa Barat serta Kabupaten Bogor Jawa Barat diperingati tiap bertepatan pada tanggal 3 Juni, karna bertepatan pada tanggal 3 Juni tahun 1482 yaitu menggambarkan hari penobatan Raja yang bernamma Prabu Siliwangi selaku raja dari Kerajaan Pajajaran. !

Kegiatan Ekonomi syariah yaitu menggambarkan salah satu ilmu pengetahuan sosial yang pelajari tentang masalah pada ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai nilai Agama Islam. Kegiatan ekonomi syariah maupun Kegiatan sistem ekonomi koperasi berbeda dari sosialisme, kapitalisme, ataupun negeri kesejahteraan atau bahasa inggrisnya ialah Welfare State.

Sangat berbeda dari sistem kapitalisme, sistem Ekonomi dalam Agama Islam menentang eksploitasi oleh owner modal terhadap buruh yang miskin, serta melarang penimbunan kekayaan. Tidak cuma itu, kegiatan ekonomi dalam kacamata Agama Islam yaitu menggambarkan tuntutan kehidupan sekalian anjuran yang ada ukuran ibadah yang teraplikasi dalam etika serta nilai moral dalam syariah islam

Pada suatu Krisis ekonomi yang selalu berlangsung ditengarai yaitu ulah dari sistem ekonomi secara konvensional, yang telah mengedepankan sistem bunga selaku instrumen profitnya. Sangat Berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh sistem ekonomi syariah, dengan instrumen profitnya, adalah sistem buat hasil. Kegiatan Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi sosialis kapitalis, ataupun komunis.

Kegiatan ekonomi syariah bukan pula diantara tengah ketiga pada sistem ekonomi itu. Sangat bertolak balik dengan kapitalis yang lebih bertabiat individual, sosialis yang telah membagikan nyaris seluruh tanggung jawab kepada warganya dan komunis yang sangat ekstrem, kegiatan ekonomi dalam Agama Islam yaitu menetapkan wujud perkhidmatan serta perdagangan yang boleh serta tidak boleh di transaksikan. Kegiatan Ekonomi dalam Agama Islam mesti bisa membagikan kesejahteraan untuk segala penduduk, mendapatkan kebersamaan serta kekeluargaan, membagikan peluang seluas luasnya , dan membagikan rasa adil kepada tiap pelaksana usaha. !

Uraian tentang Riba ialah salah satu ketetapan pembayaran ataupun melebihkan jumlah pinjaman maupun uang disaat ketika sedang pengembalian uang menurut persentase tertentu dari hasil jumlah pinjaman uang yang dibebankan kepada peminjam (Developer). Riba secara bahasa bermakna ziyadah (catatan). Dalam penafsiran lain, secara linguistik riba serta berarti berkembang serta membesar. Sebaliknya bagi sebutan teknis, riba berarti pengambilan catatan dari harta pokok ataupun modal secara batil. Terdapat sebagian komentar dalam memaparkan riba, tapi secara universal terselip benang merah yang menegaskan jika riba yakni pengambilan catatan, baik dalam transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam secara batil ataupun sebaliknya dengan prinsip Muamalat dalam Agama Islam.

 

 

Apakah Jenis Jenis Riba

 

 

Secara garis besar riba dikelompokkan jadi 2, yakni riba utang piutang serta riba jual beli. Riba utang piutang dibagi lagi jadi riba qardh serta riba jahiliah, sebaliknya riba jual beli dibagi atas riba fadhl serta riba nasi’ah.

 

A. Riba Qardh

Sesuatu arti ataupun jenjang kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap kreditur( muqtaridh).

 

B. Riba Jahiliyyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya, karna kreditur tidak dapat membayar utangnya pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan.

 

C. Riba Fadhl

Pertukaran barang sejenis dengan kandungan ataupun takaran yang sangat berbeda, sebaliknya barang yang ditukarkan itu terhitung dalam suatu kategori barang ribawi.

 

D. Riba Nasi’ah

Penangguhan penyerahan ataupun penerimaan kategori barang ribawi yang dipertukarkan dengan kategori barang ribawi yang ada. Riba dalam nasi’ ah timbul karna terdapatnya selisih, transformasi, ataupun catatan antara yang diserahkan disaat ini dengan yang diserahkan sesudah itu.

 

Alhamdulillah sekarang telah hadir Perumahan Real Islami di Cileungsi Bogor yaitu Perumahan Adreena Village, Perumahan Adreena Village merupakan Perumahan Islami terbaru di Cileungsi Bogor Jawa Barat. Perumahan Adreena Village memiliki lokasi yang sangat strategis dan dekat dengan Pusat Kajian Islam. Perumahan Adreena Village menyediakan berbagai type – type terbaik di antarannya adalah Type Alexandria, dan Type Cordova. Perumahan Adreena Village di jamin perumahan berkonsep Islami 100%. Pembayarannya pun meliputi tanpa sita, tanpa denda, tanpa BI checking, tanpa bank, tanpa akad bathil, tanpa riba Perumahan Adreena Village juga sudah tersedia berbagai macam Fasilitas – Fasilitas terdekat yaitu Fasilitas Transportasi, Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Hiburan.

Miliki Rumah Syariah serta Investasi Property dengan letak strategis dekat Akses Jalan Tol Cimanggis Cibitung dengan konsep Kawasan Yang Islami serta Akad Syariah di Cileungsi, Kab Bogor Temukan teknik mempunyai Hunian serta Rumah Syariah yang cocok dengan Impian Anda sendiri Akad Syariah Tanpa memakai yang namanya Kpr Bank, Tanpa Bunga, Tanpa Denda, Tanpa Sita, Tanpa BI Checking Letak Sangat Strategis lokasi diantara dekat Akses Jalan Tol Cimanggis Cibitung serta Pusat Kajian Islam

 

 

Saat sebelum Kalian Melanjutkan Membaca Halaman, Coba Kalian Wajib Menjawab Permasalahan Sedikit Pada Pertanyaan Dibawah Ini:

 

 

  • Apakah Kalian lagi mencari hunian yang sanggup dipunyai dengan konsep Syariah Tanpa KPR Bank, Tanpa Riba?

 

  • Apakah Kalian lagi mencari hunian yang mempunyai letak serta akses yang strategis?

 

  • Apakah Kalian lagi mencari hunian yang mempunyai Kawasan Islami yang Asri, Aman, serta Baik untuk keluarga Kalian?

 

  • Apakah Kalian lagi mencari hunian yang dekat dengan Sarana Pembelajaran, Kesehatan, Pasar, dan dekat dengan Akses Jalan Raya Utama Jonggol Cileungsi?

 

  • Apakah Kalian lagi mencari hunian yang dekat dengan Akses Transportasi Umum?

 

  • Apakah Kalian lagi mencari hunian dengan harga yang terjangkau?

 

 

Dapatkan Segera Rumah Hunian Sekitar Jonggol

 

 

Baca Juga:

 

A. Rumah Syariah Dekat Metland Cileungsi

B. Rumah Paling Terbaru Cileungsi

 

 

Dapatkan Segera Rumah Hunian Sekitar Jonggol

 

Kini Kalian mampu mempunyai Investasi Rumah Syariah serta Hunian dengan Skema Kredit Syariah 100% Tanpa Kpr Bank, Tanpa Cemas dengan yang namanya Dosa Riba, Tanpa Bunga, Tanpa Denda, Tanpa Sita, Tanpa Bi Checking serta Tanpa Akad bermasalah. Kalian agak mengaplikasikan Akad Jual Beli Kredit langsung dengan developer, serta membayarkan cicilan Kalian langsung ke developer. Insya Allah Hunian yang Kalian miliki secara halal bakal jadi keberkahan buat Kalian serta keluarga.

 

A. Tanpa Riba

Tidak terdapatnya bunga, denda serta transformasi harga sesudah akad jual beli. Pada disaat melaksanakan akad perjanjian tertulis sehingga kedua belah pihak mempunyai kewajiban menuliskan serta mengenali harga jual yang diambil. Jadi, harga total DP ditambah dengan cicilan bulanan sepanjang tenor yang diambil itu jikalau dijumlah bakal sama dengan harga jual pada disaat akad.

 

B. Tanpa Kpr Bank

Kpr Bank Konvensional mampun Bank Syariah masih mengaplikasikan sistem denda serta bunga. Sistem denda serta bunga merupakan RIBA yang telah kita mengerti bersama ialah RIBA.

 

C. Tanpa Bunga

Uang yang Kalian bayarkan sama jumlahnya dengan harga disaat akad jual beli. Tidak terdapat kelebihan apapun yang butuh Kalian bayarkan. Karna kelebihan bayar dalam akad utang piutang yakni Riba.

 

D. Tanpa Denda

Denda benar jadi komponen riba. Apabila seorang telat dalam membayar cicilan sehingga bakal ditelusuri kesalahannya serta perkaranya. Bila terdapat komponen kesengajaan sehingga ini yang bakal ditindak. Tetapi, bila terdapat komponen yang tidak disengaja semacam dipecat, keluarga sakit, terdapatnya pengeluaran seketika karna musibah ataupun bencana hingga bakal dibantu dengan keringanan. Misalnya cicilan dapat ditangguhkan ataupun dipindahkan ke cicilan berikutnya tanpa terdapatnya denda.

 

E. Tanpa Akad Bakhtil

Transaksi cuma 2 belah pihak saja ialah pembeli rumah serta developer selaku penjual ataupun pemilik. Pihak bank tidak terdapat disini. Setelah itu, akad yang diterapkan merupakan jual beli. Bukan sewa beli semacam pada uraian diawal.

 

F. Tanpa Sita

Mungkin diambilnya unit yang sudah dibeli ini tidak diterapkan. Pada poin tadinya tentang akad bathil telah dipaparkan kalau akad perjanjian kita haruslah jual beli. Pada saat, calon pembeli telah membagikan cicilan uangnya kepada penjual, sehingga hak kepemilikan pindah kepada pembeli. Jadi, mengambil unit bukan hak developer. Namun, memperoleh bayaran cicilan hingga lunas seperti itu hak pengembang. Apabila berlangsung kegagalan bayar sepanjang berbulan- bulan, terdapat sebagian opsi yang dapat diambil nantinya.

 

G. Tanpa Bi Checking

Kalian dapat mengambil unit serta melaksanakan Kpr Tanpa BI Checking. Pengembang mempunyai team surveyor serta verifikasi sendiri yang hendak memikirkan kesanggupan membayar cicilan. Untuk Kalian karyawan kontrak, pengusaha/ orang dagang kecil, maupun umur lanjut berkesempatan senantiasa mengambil unit seandainya secara finansial bisa.

 

 

Fasilitas Terdekat Dari Perumahan Adreena Village Cileungsi Bogor

 

Lokasi Adreena Village Cileungsi, Alhamdulillah sangat dekat dengan beberapa fasilitas penting, seperti Lokasi Bisnis, Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Transportasi dan juga Fasilitas Hiburan dan Wisata Keluarga. Bahkan sudah banyak juga perumahan dan kawasan besar disekitarnya.

 

A.  FASILITAS TRANSPORTASI

• 700 m ke Jalan Raya Jonggol – Cileungsi
• 700 m ke Akses Transportasi Umum Angkot dan Bus
• 6 Menit ke Terminal Cileungsi
• 10 Menit ke Akses Tol Cibitung – Cimanggis

 

B.FASILITAS PENDIDIKAN

• 10 Menit ke Kampung Rodja
• 10 Menit ke Kajian Al Barkah
• 10 Menit ke Sekolah Islam Salaf Cahaya Sunnah, Islamic Boarding School Al Fityan, Sekolah Mutiara Sunnah, Sekolah Al Azhar Syifa Budi, Sekolah Islam Ibnu Sina Harvest City
• 15 Menit ke Sekolah Islam Fajar Hidayah Kota Wisata

 

C. FASILITAS KESEHATAN

• 5 Menit ke RS Hermina
• 4,4 km ke Rumah Sakit Umum Mary Cileungsi
• 3,5 km ke Rumah Sakit Sismadi
• 6 km ke Rumah Sakit MH Thamrin Cleungsi

 

D. FASILITAS HIBURAN

• 700 m ke Taman Buah Mekarsari
• 700 m ke Water Kongdom Mekarsari
• 5 Menit ke Metropolitan Mall
• 5 Menit ke Pusat Belanja GIANT

 

 

Dapatkan Segera Rumah Hunian Sekitar Jonggol, jika Anda berminat ingin membeli Rumah di Adreena Village, silahkan Anda bisa menghubungi langsung via WhatsApp >>  085813350910 (Hasby).